Kontakti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Donje Svetice 38, 10000 Zagreb
Centrala: +385 1 4569 000
Faks: +385 1 4594 301
E-pošta: i-nastava@mzo.hr

CARNet - Služba za podršku korisnicima

e-pošta: helpdesk@carnet.hr
telefon: +385 1 6661 555
telefaks: +385 1 6661 630
CARNET-ove službene Facebook stranice
pošta: CARNET-ova Služba za podršku korisnicima, Josipa Marohnića 5, 10000 Zagreb.