Srednja škola - gimnazijski program (1. - 4. razred) 2021./2022.

Slika /slike/ss.jpg
Ministarstvo znanosti i obrazovanja organiziralo je u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje izradu videolekcija po temama/tjednima/mjesecima u školskoj godini 2021./2022. za svaki nastavni premet kako bi se osigurala podrška nastavnicima pri izvođenju nastave na daljinu s ciljem da svi sadržaji i učenje budu dostupni svim učenicima. Redoslijed tema video lekcija za svaki nastavni predmet usklađen je s Okvirnim godišnjim izvedbenim kurikulumima (GIK-ovima) koji su objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva. Ovim kurikulumima određuje se skup temeljnih odgojno-obrazovnih ishoda/nastavnih sadržaja koje učenici na nacionalnoj razini trebaju ostvariti a nastavnici primijeniti i prilagoditi potrebama svojih učenika u cilju najboljeg ostvarivanja odgojno-obrazovnih ishoda. Videolekcije će se kontinuirano objavljivati i na taj će način nastavnicima biti omogućeno usklađivanje vlastitoga poučavanja s objavljenim videolekcijama u svrhu lakšeg prelaska na nastavu na daljinu ako to bude potrebno.

Nastavnici su autonomni  u izradi vlastitih izvedbenih kurikuluma pri čemu trebaju uzeti u obzir specifičnost epidemiološke situacije.  

Na stranici Srednja škola - gimnazija nalaze se video lekcije nastavnih predmeta koji se poučavaju od 1. do 4. razreda gimnazija. 
Nastavne teme nisu temeljene i ne prate ni jedan udžbenički komplet. Timovi koji osmišljavaju videolekcije ograničeni su u izboru književnih tekstova, slika, grafičkih prikaza i sl. zbog poštivanja autorskih prava za javno emitiranje.

Voditeljica Radne skupine za koordinaciju izrade materijala za nastavu na daljinu je Sonja Rupčić Petelinc.
  
Predmetne timove za izradu videolekcija vode viši savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje, a izradu materijala koordiniraju predmetni učitelji/nastavnici:
Hrvatski jezik – voditeljica je viša savjetnica Marijana Češi, a koordinatorica Sandra Maletić
Engleski jezik - voditelj je viši savjetnik Davor Černi, a koordinatorica Livija Pribanić
Njemački jezik – voditeljica je viša savjetnica Izabela Potnar Mijić, a koordinatorica Tatjana Šoša
Francuski jezik - voditeljica je viša savjetnica Loreana Selišek Butina, a koordinatorica Kristina Pirs
Talijanski jezik – voditeljica je viša savjetnica Marija Puškarić, a koordinatorica Dolores Stojanović
Španjolski jezik - voditeljica je viša savjetnica Cvjetanka Božanić, a koordinator Ivica Cikač
Češki jezik i kultura – model C - voditeljica je viša savjetnica Jitka Stanja Brdar, a koordinatorica Maja Burger
Srpski jezik i književnost – model A - voditeljica je Jadranka Radošević, a koordinatorica Ljiljana Bajac Nikolić
Grčki i Latinski jezik – voditelj je viši savjetnik Tonči Maleš, a koordinatorica Dubravka Matković
Matematika - voditelj je viši savjetnik Ratko Višak, a koordinatorica Željka Dijanić
Geografija - voditeljica je viša savjetnica Vesna Milić, a koordinatorica Alenka Bujan
Povijest – voditelj je viši savjetnik Hrvoje Knežević, a koordinatorica je Karolina Ujaković
Biologija - voditeljica je viša savjetnica Lydia Lugar, a koordinatorica Valerija Begić
Fizika - voditelj je viši savjetnik Gordan Pihač,  a koordinator Miro Plavčić
Kemija - voditeljica je viša savjetnica Marijana Toljan, a koordinatorica Sonja Rupčić Petelinc
Informatika - voditeljica je viša savjetnica Nadica Kunštek, a koordinatorica Silvana Svetličić
Glazbena umjetnost - voditeljica je viša savjetnica Daria Kurtić, a koordinator Tomislav Seletković
Likovna umjetnost - voditeljica je viša savjetnica Blaga Petreski, a koordinatorica Gordana Koščec Bousfield
Sociologija – koordinatorica je Zlata Paštar
Psihologija – koordinatorica je Vesna Ivasović, a koordinatorica Ana Boban Lipić
Etika - voditelj je viši savjetnik Tomislav Reškovac, a koordinatorica Željka Winkler
Logika - voditelj je viši savjetnik Tomislav Reškovac, a koordinatorica Perislava Bešić Smlatić
Filozofija – voditelj je viši savjetnik Tomislav Reškovac, a koordinatorica Željka Winkler
Politika i gospodarstvo – viša savjetnica Andrea Burić, a koordinatorica je Zlata Paštar
Tjelesna i zdravstvena kultura – voditelj je viši savjetnik Marijan Jerković, a koordinatorica Ksenija Gluhak
Katolički vjeronauk - voditeljica je viša savjetnica Gordana Barudžija, a koordinatorica Tihana Petković
Islamski vjeronauk - voditeljica je viša savjetnica Emina Mešić, a koordinatorica Anita Bakovljanec
Pravoslavni vjeronauk – voditelj je viši savjetnik Petar Kozakijević, a koordinator Vukašin Cvetojević