Modeli nastave

Slika \slike\logo-n.jpg
U skladu s epidemiološkom slikom i novim nalazima o širenju SARS-CoV2 infekcije i bolesti COVID-19, svaka školska ustanova može odabrati jedan od predložena tri modela odgojno-obrazovnoga rada u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19. 

To su: 
 
  • odgojno-obrazovni rad i nastava u ustanovi - A model
  • mješoviti oblik odgojno-obrazovnoga rada/nastave (dio u ustanovi, dio na daljinu i to dva dana u školi, a tri dana od kuće ili jedan tjedan u školi, a drugi tjedan na daljinu) - B model
  • odgojno-obrazovni rad i nastava na daljinu  - C model. 

Riječ je o fleksibilnim modelima koji se na lokalnoj razini mogu mijenjati ili dopunjavati u skladu s epidemiološkom slikom i novim nalazima o širenju SARS-CoV2 infekcije i bolesti COVID-19.
 
 


Pisane vijesti | Statistike | Odgoj i obrazovanje