Srednja škola - gimnazijski program (1. - 4. razred) 2020./2021.

Slika /slike/ss.jpg
Ministarstvo znanosti i obrazovanja organiziralo je u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje izradu videolekcija po temama/tjednima/mjesecima u školskoj godini 2020./2021. za svaki nastavni premet kako bi se osigurala podrška nastavnicima pri izvođenju nastave na daljinu s ciljem da svi sadržaji i učenje budu dostupni svim učenicima. Redoslijed tema video lekcija za svaki nastavni predmet usklađen je s Okvirnim godišnjim izvedbenim kurikulumima (GIK-ovima) koji su objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva. Ovim kurikulumima određuje se skup temeljnih odgojno-obrazovnih ishoda/nastavnih sadržaja koje učenici na nacionalnoj razini trebaju ostvariti a nastavnici primijeniti i prilagoditi potrebama svojih učenika u cilju najboljeg ostvarivanja odgojno-obrazovnih ishoda. Videolekcije će se kontinuirano objavljivati i na taj će način nastavnicima biti omogućeno usklađivanje vlastitoga poučavanja s objavljenim videolekcijama u svrhu lakšeg prelaska na nastavu na daljinu ako to bude potrebno.

Nastavnici su autonomni  u izradi vlastitih izvedbenih kurikuluma pri čemu trebaju uzeti u obzir specifičnost epidemiološke situacije.  

Na stranici Srednja škola - gimnazija nalaze se video lekcije nastavnih predmeta koji se poučavaju od 1. do 4. razreda gimnazija. 
Nastavne teme nisu temeljene i ne prate ni jedan udžbenički komplet. Timovi koji osmišljavaju videolekcije ograničeni su u izboru književnih tekstova, slika, grafičkih prikaza i sl. zbog poštivanja autorskih prava za javno emitiranje.  

Predmetne timove za izradu videolekcija vode viši savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje, a izradu materijala koordiniraju predmetni učitelji/nastavnici:
Hrvatski jezik – voditeljica je viša savjetnica Marijana Češi, a koordinatorica Sandra Maletić
Engleski jezik - voditelj je viši savjetnik Davor Černi, a koordinatorica Livija Pribanić
Njemački jezik – voditeljica je viša savjetnica Izabela Potnar Mijić, a koordinatorica Tatjana Šoša
Francuski jezik - voditeljica je viša savjetnica Loreana Selišek Butina, a koordinatorica Kristina Pirs
Talijanski jezik – voditeljica je viša savjetnica Marija Puškarić, a koordinatorica Dolores Stojanović
Španjolski jezik - voditeljica je viša savjetnica Cvjetanka Božanić, a koordinator Ivica Cikač
Češki jezik i kultura – model C - voditeljica je viša savjetnica Jitka Stanja Brdar, a koordinatorica Maja Burger
Srpski jezik i književnost – model A - voditeljica je Jadranka Radošević, a koordinatorica Ljiljana Bajac Nikolić
Grčki i Latinski jezik – voditelj je viši savjetnik Tonči Maleš, a koordinatorica Dubravka Matković
Matematika - voditelj je viši savjetnik Ratko Višak, a koordinatorica Željka Dijanić
Geografija - voditeljica je viša savjetnica Vesna Milić, a koordinatorica Alenka Bujan
Povijest – voditelj je viši savjetnik Hrvoje Knežević, a koordinatorica je Karolina Ujaković
Priroda - voditeljica je viša savjetnica Marina Ništ, a koordinatorica Doroteja Domjanović Horvat
Biologija - voditeljica je viša savjetnica Lydia Lugar, a koordinatorica Valerija Begić
Fizika - voditelj je viši savjetnik Gordan Pihač,  a koordinator Miro Plavčić
Kemija - voditeljica je viša savjetnica Marijana Toljan, a koordinatorica Sonja Rupčić Petelinc
Informatika - voditeljica je viša savjetnica Nadica Kunštek, a koordinatorica Silvana Svetličić
Glazbena umjetnost - voditeljica je viša savjetnica Daria Kurtić, a koordinator Tomislav Seletković
Likovna umjetnost - voditeljica je viša savjetnica Blaga Petreski, a koordinatorica Gordana Koščec Bousfield
Sociologija – koordinatorica je Zlata Paštar
Psihologija – koordinatorica je Vesna Ivasović, a koordinatorica Ana Boban Lipić
Etika - voditelj je viši savjetnik Tomislav Reškovac, a koordinatorica Željka Winkler
Logika - voditelj je viši savjetnik Tomislav Reškovac, a koordinatorica Perislava Bešić Smlatić
Filozofija – voditelj je viši savjetnik Tomislav Reškovac, a koordinatorica Željka Winkler
Politika i gospodarstvo – koordinatorica je Zlata Paštar
Tjelesna i zdravstvena kultura – voditelj je viši savjetnik Marijan Jerković, a koordinatorica Ksenija Gluhak
Katolički vjeronauk - voditeljica je viša savjetnica Gordana Barudžija, a koordinatorica Tihana Petković
Islamski vjeronauk - voditeljica je viša savjetnica Emina Mešić, a koordinatorica Anita Bakovljanec
Pravoslavni vjeronauk – voditelj je viši savjetnik Petar Kozakijević, a koordinator Vukašin Cvetojević
Voditeljica Radne skupine za koordinaciju izrade materijala za nastavu na daljinu je Sonja Rupčić Petelinc.